Radonbesiktning i Strängnäs

PL Ingenjörsteknik AB

Radonbesiktning i Strängnäs

Här hos oss på PL Ingenjörsteknik AB kan man få adekvat hjälp med radonbesiktning i Strängnäs med omnejd. Vår affärsidé grundar sig i att kunna hjälpa alla. Ingen kund specialbehandlas, utan vi tar oss an våra uppdrag i den ordning som de ankommer till oss. Med andra ord så är alla våra kunder precis lika mycket värda. Våra medarbetare har många års erfarenhet av liknande arbete. De jobbar för dig och för att du skall få ett så kvalitativt arbete. De genomför alltid allt arbete med störta omsorg och noggrannhet.

Har du problem med radon?

Huruvida du har radon eller inte i ditt hus kan vara svårt att avgöra. Det är då bra att veta, att vi på PL Ingenjörsteknik AB har många års erfarenhet av att utföra undersökningar som påvisar eller motbevisar förekomsten av för hög radonstrålning i och omkring ditt hus eller din bostad.

Toppmodern utrustning –  endast här på PL Ingenjörsteknik AB!

Med hjälp av toppmodern utrustning och högst anmärkningsvärda och moderna geigermätare och liknande instrument, så kan du som kund få en mycket pålitlig undersökning, som fastställer hur mycket radon som finns i din närmiljö. Radon är tyvärr förekommande i samhället och detta kan ge leukemi och andra former av cancer. Det är därför betydelsefullt att veta om man behöver sanera eller inte. Vi på PL Ingenjörsteknik AB ser fram emot att kunna hjälpa just dig med radonbesiktning i och omkring Strängnäs. Tveka inte att kontakta oss, om det är någonting som du vill ha hjälp med inom detta fält.